Innkalling til årsmøte AIR 2016

Asker idrettsråd avholder årsmøte i Leikvollhallen tirsdag 15. mars klokken 18:00. Vi ønsker representanter for alle idrettslagene hjertelig velkommen.

Til alle klubber/idrettslag og Akershus bedriftsidrettskrets.

Vennligst se vedlegg for innkalling til årsmøte for Asker idrettsråd tirsdag 15. mars klokken 18:00 i miljørommet i Leikvollhallen på Risenga. Oppmøte, registrering og en liten matbit fra klokken 17:30.

Foredrag i forkant av at årsmøtet annonseres på et senere tidspunkt.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet samt vedlagte fullmaktsskjema med klubbenes representanter returneres til post@askeridrettsrad.no og må være idrettsrådet i hente innen tirsdag 1. mars. Representantene skal være valgt av årsmøtet eller være oppnevt av styret etter fullmakt. Se gjerne link til NIFs lovtekst gjeldende valg av representanter.

Fullstendig saksliste og årsmøtepapirer er tilgjenglige på www.askeridrettsrad.no senes tirsdag 8. mars.

Vel møtt!