Integreringstilskudd Asker kommune

Asker kommune yter integreringstilskudd som skal bidra til at alle innbyggerne i Asker skal gis mulighet til å delta i ordinære organisasjoner.