Invitasjon til møte om idrettspolitiske saker med tilknytning til hverandre

Kommunen, ved avdeling Natur og Idrett inviterer alle idrettslagene til møte tirsdag 16. desember kl. 18:00 – 20:00 i kommunestyresalen på Rådhuset.

Asker kommune ønsker å informere om politiske saker som angår idretten. Hensikten er å gi et overordnet bilde av fremdrift, sammenhenger og gjennomføring samt besvare spørsmål. 

Se vedlegg for kommunens invitasjon.