Asker kommune åpner idrettsanlegg

Helsemyndighetene har tidligere denne uken kommet med nye retningslinjer for idrettsaktivitet. Asker kommune velger derfor å åpne sine utendørsanlegg for trening, men under forutsetning om at smittevernhensyn ivaretas. All idrettsaktivitet må gjøres på en sikker måte, og helsemyndighetenes råd må følges. Daglig leder i Asker idrettsråd, Gry Garlie, er glad […]

Alle idrettslag bes registrere økonomiske konsekvenser før påske

Alle idrettslag skal ha mottatt informasjon fra NIF om digitalt rapporteringsskjema. Dette skal kartlegge konsekvensene koronaviruset får for idrettslagene. Det skal rapporteres på månedlig basis og vi ber idrettslagene i Asker om å rapportere for mars så raskt som mulig og innen påske. Gode data er viktig både for nasjonalt, […]

Norges idrettsforbund ønsker Helsedirektoratets nye avklaringer for idrettsaktivitet velkommen

Helsemyndighetene har i dag lagt frem en klargjøring av gjeldende vedtak datert 12. mars for utøvelse av idrettsaktivitet. Norges idrettsforbund er tilfreds med klargjøringen som nå gjør det mulig å legge til rette for aktivitet innenfor de gjeldende smittevernsbestemmelsene på en trygg og god måte.  Helsedirektoratets nye veileder for idrett […]

Nå kan idrettslagene gjennomføre digitale årsmøter gratis

Idrettslag kan, som følge av den ekstraordinære koronasituasjonen, beslutte å ikke avholde årsmøter med fysisk oppmøte, men i stedet gjennomføre disse på annen måte. Som et tiltak for å hjelpe idrettslagene med å gjennomføre styremøter og årsmøter digitalt, tilbyr NIF idrettslagene å benytte Idrettens Office 365 pakken kostnadsfritt ut juni.  […]

Kriseplan for idrettslag og idrettsråd – en veileder

Det lønner seg alltid å ha en beredskapsplan når krisen er ute. Viken idrettskrets har laget en veileder for idrettslag og idrettsråd i forbindelse med korona situasjonen. Det lønner seg alltid å ha en beredskapsplan når krisen er ute. Viken idrettskrets har laget en veileder for idrettslag og idrettsråd i […]

Disse støtteordningene kan idrettslagene søke på nå

Tre stiftelser har åpnet opp for ekstra tildeling til forbindelse med koronasituasjonen. Norges idrettsforbund har laget en oversikt over støtteordninger som er aktuelle for idrettslag og andre organisasjonsledd i norsk idrett å søke på.  Disse stiftelsene har ekstra tildeling i forbindelse med koronasituasjonen: Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest  Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest har […]

Tilskudd til idrett for økonomisk vanskeligstilte

Asker idrettsråd ønsker å bidra til at alle skal ha mulighet for å være med i idretten og arbeider godt sammen med administrasjonen og politikerne i kommunen på ulike måter for å oppfylle målet. For å bidra til at økonomi ikke er en barriere til deltagelse har idrettsrådet kr 300 000,- […]

Tilskudd drift idrettslagseide anlegg

Tilskudd til drift av idrettslagseide anlegg for 2020 gjennomføres som før kommunesammenslåing. Prosess er lik som 2019 for idrettslag i Asker og Røyken, mens tilskudd til idrettslag i Hurum gjøres som grunntilskudd og leietilskudd halleie. Sistnevnte må politisk behandles siden tilskuddet ikke er medtatt i HP 2020-2023. Asker idrettsår følger […]

Driftstilskudd 2020

Søknad om driftstilskudd til idrettslag for 2020 er ulik for idrettslagene tilhørende tidligere Hurum, Røyken og Asker. Søknadsprosessen er tilsvarende tidligere år, hvilket betyr at idrettslagenes i gamle Asker søkte 1. oktober 2019, idrettslagene i Hurum har (utsatt) frist 1. april og idrettslagene i Røyken har (utsatt) frist 1. mai. […]

Klubbesøk online fra Viken idrettskrets

Ønsker ditt idrettslag besøk fra idrettskretsen? Vi tilbyr nå online besøk!  På grunn av koronaviruset holder ikke idrettskretsen fysiske kurs, temakvelder, klubbprosesser eller møter. Vi ser derfor på alternative muligheter til å bistå våre idrettslag. I den forbindelse tilbyr vi nå klubbesøk via Teams. Dette krever ikke at idrettslaget har […]

Eldre saker