Hvordan står det egentlig til?

Asker idrettsråd inviterer idrettslagene og utvalg for medborgerskap og utvalg for oppvekst til en dialog 11. november kl. 18:00 om hvordan det egentlig står til rundt omkring i de 94 idrettslagene i Asker. Temaer;– Hvordan har koronasituasjonen påvirket idrettslagene?– Hvordan ser idrettslagene på situasjonen for frivilligheten fremover?– Hvilke tanker har […]

Oppdaterte retningslinjer for idrettsaktiviteter i Asker kommune, sept. 2020.

Asker Kommune har oppdatert retningslinjer ved bruk av kommunale lokaler per september 2020: RETNINGSLINJER VED IDRETTSAKTIVITET I ASKER KOMMUNE NASJONALE RETNINGSLINJER SKAL FØLGES: Folkehelseinstituttets råd og veiledning om idrett og organiserte fritidsaktiviteter. Helsedirektoratets smittevernveiledere for idrett. Folkehelseinstituttets råd og veiledning om arrangementer, samlinger og aktiviteter for kultur og idrett. Det […]

Godt nytt for idretten!

Regjeringen sendte for et par dager siden ut pressemelding knyttet til gjenåpning av barne- og ungdomsidretten fra 1. august, se pressemelding på Norges idrettsforbunds nettsider. Dette er godt nytt for idretten! I pressemeldingen sies det: I dag kan barn og unge under 20 år ha nærkontakt i faste grupper på inntil 20 […]

Protokoll ekstraordinært årsmøte Asker idrettsråd 2019

Dokumenter til årsmøte Asker idrettsråd 18. juni

Asker idrettsråd ønsker idrettslagenes representanter velkommen til digitalt årsmøte torsdag 18. juni 2020 kl. 19:00. Trykk på lenken for deltagelse i årsmøtet såfremt du har fullmakt fra ditt idrettslag. Forklaring til gjennomføring kommer. Ved spørsmål kontakt:Styreleder Karina Messel, karmames@online.no / 952 13 954Daglig leder Gry E. Garlie, gry@askeridrettsrad.no / 90 78 […]

Askeridrettens digitale spørretime

Lenke til påmelding: Trykk her for tilgang til Teams møte.

Innkalling til årsmøte Asker idrettsråd

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2020 FOR ASKER IDRETTSRÅD Asker idrettsråd kaller inn til digitalt årsmøte torsdag 18. juni 2020 kl. 19:00. Trykk på lenken for deltagelse i årsmøtet såfremt du har fullmakt fra ditt idrettslag. Forklaring til gjennomføring kommer. Årsmøtet i Asker idrettsråd består av: Idrettsrådets styre Representanter fra alle klubber […]

Årsmøte, regnskap og momskompensasjon

Idrettslaget plikter å avholde årsmøtet senest 31.12.2020. Men momskompensasjonsordningen gjør at idrettslag må behandle regnskapet for 2019 innen 15. august (frist for søknad). Flere muligheter Årsmøtet kan avholdes på tre ulike måter; skriftlig, digitalt eller ved fysisk oppmøte, forutsatt at dette gjennomføres i samsvar med offentlige helsemyndigheters vedtak og anbefalinger. Mindre og mellomstore idrettslag, som […]

Ny smittevernveileder for norsk idrett

Helsemyndighetene, i dialog med norsk idrett, har utarbeidet en ny felles smittevernveileder. I veilederen gis det råd om hvordan idrettslag/foreninger på en forsvarlig måte kan ivareta smittevernet og forebygge tilfeldig eksponering for og spredning av covid-19. Det viktigste punktet er at det nå åpnes opp for mer normal idrettsaktivitet i lagidretter. Smittevernveilederen, som er på 10 […]

Søknad for tiltak innen «Aktive Lokalsamfunn».

Aktive Lokalsamfunn er betegnelsen på nærmiljøer der idrettslaget har tatt et utvidet ansvar for å styrke tilhørigheten, fellesskapet og aktivitetsnivået til innbyggerne. Tiltakene skal være direkte aktivitetsskapende og inkluderende. Aktivitetene bør foregå i klubbens nærmiljø der dette er mulig. Øvrige kriterier for ordningen knyttes opp mot rammeverk utarbeidet av Viken idrettskrets og Asker […]

Eldre saker