Hvem synes du fortjener Askers frivillighetpris for 2022?

Asle Lien vant fjorårets frivillighetspris for hans store innsats i Hurum Sjakklubb. Nå oppfordrer han deg til å sende inn ditt forslag til vinner av Frivillighetsprisen i 2022! Frivillighetsprisen skal gå til en person, lokal forening eller gruppe som har gjort en ekstraordinær frivillig innsats. Prisen deles ut av ordføreren. […]

Tildeling tilskudd til mindre idrettsanlegg 2022

Tilskudd til mindre idrettsanlegg kr. 1 500 000 årlig skal benyttes for å stimulere til å utvikle mindre idrettsanlegg. Asker idrettsråd har mottatt 20 søknader for tilsammen over kr. 2,2 mill i søknadssum for 2022. Asker idrettsråd og Asker kommune er enige om følgende tildeling: Idrettslagene mottar utbetaling fra Asker kommune. […]

Midler til tiltak for flyktninger 2022

Norges idrettsforbund lyser ut midler til tiltak for idrettsaktivitet for flyktninger i 2022.  Hva det kan søkes om? I denne ordningen kan idrettslag og øvrige organisasjonsledd søke om midler for å gi idrettsaktivitet til flyktninger som oppholder seg i mottak, og som er nyankomne i kommunen. Aktivitetene skal bidra til […]

Nytt regelverk for strømstøtte for frivillige organisasjoner

Kultur- og likestillingsdepartementet har fastsatt ny forskrift for strømstøtteordningen for frivillige organisasjoner. Lotteri- og stiftelsestilsynet har overtatt ansvaret fra kommunene for forvaltning av ordningen. Det legges opp til kvartalsvise søknadsrunder frem mot mars 2023. Den neste perioden det åpnes opp for å kompensere gjelder for månedene april – juni 2022.  […]

AIR Forum: Digitalt innspillsmøte 23/8 med tema harmonisering av drift av idrettsanlegg

Asker kommune igangsetter harmonisering av tilskudd til drift av idrettsanlegg i løpet av høsten 2022.  Kommunen har hatt som ambisjon å gjøre arbeidet ferdig i løpet av høsten og utbetale tilskudd i henhold til ny ordning for 2022 når saken er ferdig behandlet, det vil si sent på året. Asker […]

Styret Asker idrettsråd 2022/23

På årsmøtet til Asker idrettsråd 23. april ble det valgt nytt styre. Styreleder Gorm Haugen (Bødalen IF) fortsetter som styreleder og Ahn Kolsrud (Frisk Asker) som nestleder. Nye styremedlemmer er Lasse Efskind (Asker skøyteklubb), Monica Kaasa (Asker Basketball CLub) og Stig Rugsveen Engen (Asker skiklubb). Vi takker avtroppende styremedlemmer for […]

Landsomfattende tilsyn med kunstgressbaner

Kunstgressbaner med gummigranulat skal kontrolleres i en landsomfattende tilsynsaksjon som Statsforvalteren gjennomfører på oppdrag for Miljødirektoratet. Formålet er å sjekke om eierne følger det nye regelverket som skal hindre at gummigranulat sprer seg i miljøet. Tilsynsaksjonen er rettet mot ansvarlige for kunstgressbaner med gummigranulat. Aksjonen skal pågå i seks uker […]

Årsmøtedokumenter 2022

Vennligst se vedlegg for dokumenter knyttet til årsmøtet for Asker idrettsråd 2022. Vel møtt på Føyka mandag 25. april klokken 19:00. Kontakt styreleder Gorm Haugen ved spørsmål eller kommentarer på gorm.haugen@hotmail.no / 908 59 352. /Asker idrettsråd

Spillemiddekurs 5. og 9. mai

Viken idrettskrets og Viken fylkeskommune inviterer til kurs om spillemidler til ans´legg for idrett og fysisk aktivitet. Kursene gjennomføres digitalt – torsdag 5. mai kl. 18-21– mandag 9. mai kl. 18-21 Kurset passer for alle idrettslag, friluftsorganisasjoner, velforeninger og kommuner som har behov for nye idrettsanlegg, friluftslivsanlegg eller nærmiljøanlegg. Ordningen […]

Invitasjon til digitalt møte om kommunplanens arealdel 25/4 kl. 16-18.

Asker kommunen inviterer frivilligheten til et informasjonsmøte om kommuneplanens arealdel mandag 25. april kl. 16-18. Idrettsrådets opprinnelige plan om AIR Forum faller derfor ut. Møtested: Digitalt på Zoom  https://askerkommune.zoom.us/j/84009510467 Bakgrunn:Formannskapet behandlet 8. februar forslag til ny kommuneplans arealdel 2022 – 2034. I møte ble det vedtatt å legge arealdelen ut på […]

Eldre saker