Slik er regjeringens åpningsplan

Onsdag la statsminister Erna Solberg frem en gjenåpningsplan for Norge. Planen består av fire trinn og en oversikt over hvilke tiltak som lettes på i hvert trinn.  Det første trinnet vil være å reversere alle eller deler av de strenge nasjonale tiltakene som ble innført før påsken. Barn og unge […]

Vel møtt til årsmøte!

Asker idrettsråd ønsker våre medlemmer vel møtt til digitalt årsmøte tirsdag 13. april kl. 19:00. Deltagere med innsendt fullmaktsskjema kan delta via idrettsrådet Facebook arrangement. Årsmøtepapirer vedlagt. I forkant av årsmøtet, kl. 17:30-18:30 samme dag avholdes kort AIR Forum med fokus på harmoniserings-prosesser, anleggutvikling og Aktive Lokalsamfunn. Hjertelig velkommen! Møtet […]

God påske!

Påsken står for døren og vi ønsker alle idrettslagene og våre samarbeidspartnere en aktiv og god påske! Samtidig benyttes anledningen til å minne om viktige datoer. I dag er siste frist for en del tilskudd til alle idrettslagene.  Vi minner spesielt om tilskudd til kommunale aktivitetsmidler, som ALLE idrettslagene har mulighet […]

Søknad for tiltak innen «Aktive Lokalsamfunn» 2021

Aktive Lokalsamfunn er betegnelsen på nærmiljøer der idrettslaget har tatt et utvidet ansvar for å styrke tilhørigheten, fellesskapet og aktivitetsnivået til innbyggerne.  Tiltakene under Aktive Lokalsamfunn skal være direkte aktivitetsskapende og inkluderende. Aktivitetene bør foregå i klubbens nærmiljø der dette er mulig.   Asker idrettsråd ønsker å støtte og styrke idrettslagenes arbeid […]

Lov for Asker idrettsråd

Se Lov for Asker idrettsråd, sist revidert 22. mars 2021. 

Tilskudd til drift av idrettslagseide (private) anlegg gamle Asker 2021

Tilskudd til drift av idrettslagseide (private) anlegg i gamle Asker følger retningslinjer som før kommunesammenslåing. Se Asker kommunes nettsider for kriter og retningslinjer for 2021. Søknad sendes Asker kommune elektronisk, innen 31. mars 2021.

Tilskudd til mindre idrettsanlegg 2021

Tilskudd til mindre idrettsanlegg er politisk vedtatt etter initiativ fra Asker idrettsråd. Beløpet er kr. 1 500 000 årlig og skal benyttes for å stimulere til å utvikle mindre idrettsanlegg. Alle idrettslag i Asker er søknadsberettiget. Søknad sendes elektronisk via denne lenken innen 31. mars. Vi imøteser søknader som tilfredsstiller ett […]

Tilskudd til idrettslag i gamle Røyken – utviklingsmidler 2021

Idrettslagene i gamle Røyken har tidligere hatt anledning til å søke på utviklingsmidler gjennom Røyken idrettsråd. Søknad sendes til post@askeridrettsrad.no innen 31. mars. Det er ikke utarbeidet skjema for tilskuddet. Kontakt undertegnede dersom spørsmål. RETNINGSLINJER FOR UTVIKLINGSMIDLER 2021 Hvem kan søke: Idrettslag fra gamle RøykenSøknadsfrist: 31. mars 2021Søknad sendes: post@askeridrettsrad.no Midlene fordeles til: […]

Grunntilskudd til idrettslag i gamle Hurum 2021

Tilskuddsordningene for de gamle kommunene er videreført også for 2021 og Asker idrettsråd minner om at idrettslagene i tidligere Hurum kommune har anledning til å søke på grunntilskudd til idrett for 2021.  Søknad om grunntilskudd til idrett er en enkel søknad basert på antall medlemmer i klubben under 19 år. Asker idrettsråd og […]

Drifts- og medlemsstøtte til idrettslag i gamle Røyken 2021

Søknad om drifts- og medlemsstøtte til idrettslag i gamle Røyken for 2021 er tilsvarende tidligere år. Søknad, som tidligere er søkt til Røyken idrettsråd søkes for 2021 gjennom Asker idrettsråd. Søk på tilskuddet gjennom elektronisk søknadsskjema innen 31. mars. RETNINGSLINJER FOR ASKER IDRETTSRÅDS FORDELING AV KOMMUNAL DRIFTSSTØTTE 2021 TIL IDRETTSLAG […]

Eldre saker