Presentasjon fra møte om politiske saker 16. desember

Kommunen, ved leder av Natur og Idrett, Lisbeth Stokke Fjeldly og rådgiver Per Steine, informerte fremmøtte idrettsledere og politikere om ulike pågående idrettspolitiske saker.

Sakene har i stor grad påvirkning på hverandre og kommunen fremla en skisse til antatt prosess knyttet til den enkelte sak, samt avhengighetsforhold mellom sakene.

Se vedlegg for kommunens presentasjon.

Til orientering:

Den politiske saken som er referert til som «åpningstider» gjelder politisk sak om sesongdefinisjoner.