Aktive Lokalsamfunn

Relaterte saker:

Sammen om Barna – digital samling for idretten og skolene

Asker idrettsråd, Viken idrettskrets og oppvekstsektoren ved oppvekstdirektør og skolesjef arrangerer felles samling for idretts- og skoleledelsen i Asker onsdag 17. mars. Vi har samarbeidet om aktive og trygge barn i lokalmiljøene i halvannet år, og har utsatt denne samlingen fra april 2020 på grunn av pandemien.  Samlingen vil gi […]

Les mer...

Søknad for tiltak innen «Aktive Lokalsamfunn».

Aktive Lokalsamfunn er betegnelsen på nærmiljøer der idrettslaget har tatt et utvidet ansvar for å styrke tilhørigheten, fellesskapet og aktivitetsnivået til innbyggerne. Tiltakene skal være direkte aktivitetsskapende og inkluderende. Aktivitetene bør foregå i klubbens nærmiljø der dette er mulig. Øvrige kriterier for ordningen knyttes opp mot rammeverk utarbeidet av Viken idrettskrets og Asker […]

Les mer...

Aktive Lokalsamfunn – søknadsrunde høst 2019

Aktive Lokalsamfunn er et rammeverk og modell for samarbeid mellom idrett og skole. Målet er aktive og trygge barn og unge i det enkelte lokalmiljø gjennom ustrakt samarbeid mellom ulike aktører. Aktive Lokalsamfunn er utviklet av Buskerud idrettskrets og videreutvikles i samarbeid med Asker idrettsråd. Finansieringen er tredelt: eksterne/staten, idretten […]

Les mer...

Intensjonsavtale Aktive Lokalsamfunn

Asker idrettsråd anbefaler idrettslag og skoler som samarbeidet om Aktive Lokalsamfunn å lage intensjonsavtale(r) som gir retning for samarbeidet.  Intensjonsavtalen er ikke bindende juridisk, men gir føringer som forplikter partene nok til å igangsette forpliktenede prosesser i egne rekker. Se vedlegg for forslag til intensjonsavtale for samabeidspartnere om Aktive Lokalsamfunn.

Les mer...