Bakgrunn

Bakgrunn for prosjektet

Norges Idrettsforbund vedtok i 2006 at særforbundene skull ta ansvar for idrett for funksjonshemmede. Erfaringen tilsier at idrettslagene har behov for bistand for å igangsette denne aktiviteten.

Med dette som utganspunkt har Asker idrettsråd, Asker kommune og Akershus Idrettskrets utarbeidet et samarbeidsprosjekt med formå å skape mer idrett for mennesker med nedsatt funksjonsevne og for flerkulturelle i Asker. Prosjektet er 3-årig og finansieres blant annet gjennom prosjektstøtte fra Asker kommune og Akershus idrettskrets.

Se vedlegg for prosjektbeskrivelse med angivelse av målsettinger og fremdriftsplan.