Støtteordninger

Informasjon og lenker til ulike støtteordninger

Relaterte saker:

Integreringstilskudd Asker kommune

Asker kommune yter integreringstilskudd som skal bidra til at alle innbyggerne i Asker skal gis mulighet til å delta i ordinære organisasjoner.

Les mer...

Tilskudd til integrering i idrettslagene – prosjekt IdrettsGlede for alle i Askeridretten

Asker Idrettsråd, Asker kommune og Akershus idrettskrets er samarbeidspartnere i prosjekt IdrettsGlede for alle i Askeridretten. Prosjektet er treårig (løper ut 2014) og har som mål å skape mer idrett for mennesker med nedsatt funksjonsevne og for flerkulturelle. Partene ser at det er krevende å  å igangsette og videreutvikle aktiviteter […]

Les mer...

Tilskudd til integrering i idrettslagene – prosjekt IdrettsGlede for alle i Askeridretten

Prosjekt IdrettsGlede for alle i Askeridretten og Asker idrettsråd utlyser med dette tilskudd til integrering i idrettslagene. Søknadsfrist er 1. mai 2014. Tilskuddet skal gå til, i prioritert rekkefølge a)   Oppstarts støtte til aktiviteter for målgruppeneb)   Utvikling av aktiviteter for målgruppene   Les mer om kriteriene i vedlegget.Søknad […]

Les mer...