Søknad om treningstid i idretthaller og gymsaler – frist 3. april

Nå er det tid for å søke treningstid i idretthaller og gymsaler. Fristen er 3. april og søknad og informasjonshefte finnes på Asker kommunes hjemmesider.

Husk at det kan søkes om særskilt tid til trening for målgruppene i prosjekt IdrettsGlede for alle i Askeridretten.