Kommunale aktivitetsmidler 2021

Søker (ansvarlig idrettslag):
Ansvarlig for gjennomføring
Budsjett kan også lastes opp som vedlegg

Vi vil sende en bekreftelse på at skjemaet er mottatt til denne e-postadressen.

Frist for innsending av skjema: 06/04-2021