Kommunal driftsstøtte for idrettslag 2020


1) MEDLEMSSTØTTE

2) Utgifter til drift og vedlikehold av idrettslagseide anlegg (fra hovedbok)
6 - Annen driftskostnad

7 - Forsikring

* NB! Utskrift av hovedbok for overnevnte konti må vedlegges.
For lag som eier idrettshaller med betydelig inntekt fra andre enn eget idrettslag gjelder i tillegg følgende: Det skal settes opp en fordelingsprosent som viser hvor stor andel av bruken som gjelder andre enn eget lag.

Frist for innsending av skjema: 28/05-2020