Spørreundersøkelse fra Asker Idrettsråd

Formål: Kartlegge omfanget av ansatte i idrettslag og deres situasjon som følge av konsekvenser av koronavirus. Dette spesielt med tanke på idrettsrådets oppfølging av idretten som frivillighet og næring når virkemidler fra kommune/fylke/regjering skal diskuteres lokalt.

Frist for innsending av skjema: 27/04-2021