Ønsket treningstid i idrettshall i Asker sommeren 2020

NB! Det leveres én søknad per treningsparti!

KONTAKTPERSON
+47

Vi bekrefter at vi ønsker å ha organisert trening i idrettshall i regi av idrettslaget i sommer og at all trening vil foregå innenfor anbefalte smittevernregler for vår særidrett:
**Vollenhallen er kun tilgjengelig 15-21 i alle ukerFrist for innsending av skjema: 24/06-2020