Støtteordninger

Tilskuddsordninger

300_90_22120122214471_7.jpg

Her er en oversikt over ulike tilskuddsordninger fra Asker kommune, fra idretten og fra andre instanser. Følg også med på aktivitetskalenderen for frister.

Velg tilskuddet du er interessert i fra menyen.

Relaterte saker:

Midler til tiltak for flyktninger 2022

Norges idrettsforbund lyser ut midler til tiltak for idrettsaktivitet for flyktninger i 2022.  Hva det kan søkes om? I denne ordningen kan idrettslag og øvrige organisasjonsledd søke om midler for å gi idrettsaktivitet til flyktninger som oppholder seg i mottak, og som er nyankomne i kommunen. Aktivitetene skal bidra til […]

Les mer...

Nytt regelverk for strømstøtte for frivillige organisasjoner

Kultur- og likestillingsdepartementet har fastsatt ny forskrift for strømstøtteordningen for frivillige organisasjoner. Lotteri- og stiftelsestilsynet har overtatt ansvaret fra kommunene for forvaltning av ordningen. Det legges opp til kvartalsvise søknadsrunder frem mot mars 2023. Den neste perioden det åpnes opp for å kompensere gjelder for månedene april – juni 2022.  […]

Les mer...

Tilskudd til utviklingsmidler til idrettslag i gamle Røyken

Det er tidligere ytt midler, gjennom gamle Røyken idrettsråd, til kompetansehevende tiltak i idrettslagene. Vi ber idrettslagene fra gamle Røyken kommune som i perioden mai 2019 – mai 2020 har gjennomført kurs i henhold til kritereien om å sende søknad om (delvis) inndekning innen 1. mai. RETNINGSLINJER FOR UTVIKLINGSMIDLER 2020 […]

Les mer...

Disse støtteordningene kan idrettslagene søke på nå

Tre stiftelser har åpnet opp for ekstra tildeling til forbindelse med koronasituasjonen. Norges idrettsforbund har laget en oversikt over støtteordninger som er aktuelle for idrettslag og andre organisasjonsledd i norsk idrett å søke på.  Disse stiftelsene har ekstra tildeling i forbindelse med koronasituasjonen: Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest  Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest har […]

Les mer...