Andre midler

Andre midler for idretten

Se egne faner for mer informasjon om ulike tilksuddsordninger rettet mot idrett og fysisk aktivitet.

Relaterte saker:

Disse støtteordningene kan idrettslagene søke på nå

Tre stiftelser har åpnet opp for ekstra tildeling til forbindelse med koronasituasjonen. Norges idrettsforbund har laget en oversikt over støtteordninger som er aktuelle for idrettslag og andre organisasjonsledd i norsk idrett å søke på.  Disse stiftelsene har ekstra tildeling i forbindelse med koronasituasjonen: Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest  Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest har […]

Les mer...

Tilskudd til mindre idrettsanlegg 2019 – del 2

Tilskudd til mindre idrettsanlegg er politisk vedtatt etter initiativ fra Asker idrettsråd. Beløpet er kr. 1 500 000 årlig og skal benyttes for å stimulere til å utvikle mindre idrettsanlegg.  For 2019 er kr. 749 000 tildelt idrettslagene. Det lyses i denne omgang ut mulighet for å søke på kr. […]

Les mer...

Tilskuddstid!

Mange av kommunens/AIRs tilskudd til idrett er i mars. Dette gjelder tilskuddene: Idrettsstipend, frist 1. mars Drift av private idrettsanlgg, frist 31. mars Tdligfaseprosjektering, frist 31. mars Tilskudd til idrett for økonomisk vanskeligstilte, frist 31. mars Husk å sende søknad innen fristens utløp! Se kommunens hjemmeside for tilskuddsordninger til idrett […]

Les mer...

Dugnad: Parkeringskontroll Sem

Kommunen utlyser mulighet for frivilligheten til å søke på dugnad knyttet til parkeringskontroll på Sem. Detaljer om oppdraget finnes i vedlegget og skriftlig søknad må sendes natur.idrett@asker.kommune.no innen 29. desember. Behov for bemanning av trafikkontroll ved parkeringsplasser på Sem I området ved Sem er det flere kommunale utfartsparkeringer som benyttes […]

Les mer...

Utlysning: utfartsparkering Solli

Asker kommune gir lag og foreninger i kommunen anledning til å melde interesse for å ivareta avtalen rundt utfartsparkering ved Solli gård. Les mer om detaljene i brev fra kommunen. Frist for å sende inn tilbud for oppdraget er 12. oktober. Se vedlegg for følgebrev og avtaleformular fra Natur og […]

Les mer...

Dugnad på friområdene 2015

Asker kommune har en rekke friområder, grøntområder og naturområder til rådighet for kommunens innbyggere. Hver vår er det behov for rydding på disse områdene. Det legges til rette for gjennomføring av enkle ryddedugnader med godtgjøring for lag og foreninger.  Det er forandringer i dette opplegget i forhold til tidligere år, […]

Les mer...