LAM-midler

LAM skal være en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger.

Relaterte saker:

Mer lokale aktivitetsmidler (LAM) til Askeridretten!

Lokale aktivitetmidler (LAM) er en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger. Midlene er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet (KUD) etter kriterier fra KUD og Norges Idrettsforbund (NIF) og det er arbeidet i det enkelte idrettslag for barn og ungdom som skal tilgodeses. I Akershus er det idrettsrådene som innstiller på […]

Les mer...