AIR FORUM 11. mai med tema KOMMUNESAMMENSLÅING

Hvordan påvirker en eventuell kommunesammenslåing Askeridretten?

Ordfører Lene Conradi innleder ved å gi oss innblikk i status og veien videre frem mot  Asker kommunes vedtak i juni.

 

Les mer om kommunereformen på Asker kommunes hjemmesider .

Idrettslagene diskuterer muligheter og utfordringer med utgangspunkt i rammebetingelser, organisering, anlegg og arealer. 

Asker idrettsråd (AIR) ønsker representanter for alle idrettslag, politikere, administrasjonen i kommunen og andre idrettsinteresserte velkommen til AIR Forum 

Onsdag 11/5 kl 19:15 – 21:30
Sted: Møterom 3 i 4. etasje på Kulturhuset 

 

 

TEMA:

KOMMUNEREFORM OG KOMMUNESAMMENSLÅING

 

 

Hvordan påvirker en eventuell kommunesammenslåing Askeridretten?

Ordfører Lene Conradi innleder ved å gi oss innblikk i status og veien videre frem mot  Asker kommunes vedtak i juni.

Les mer om kommunereformen på Asker kommunes hjemmesider .

Idrettslagene diskuterer muligheter og utfordringer med utgangspunkt i rammebetingelser, organisering, anlegg og arealer.

 

Vær vennlig å viderformidle invitasjonen til hele idrettslaget!

 

Ved spørsmål kontakt:

Daglig leder Gry E. Garlie                                
M: 90 78 15 15 / gry@askeridrettsrad.no

 

Av praktiske årsaker ønsker vi en epost til post@askeridrettsrad.no

med bekreftelse på deltagelse (klubb og antall)