Kontakt

Kontakt Asker idrettsråd

Postadresse :
Postboks 166
1372 Asker

Org.nr. 993 062 189
Kto.nr.  1620 31 65548   


Besøksadresse:

Homannsbyveien 17a
1389 Heggedal

E-post til styret: 
post@askeridrettsrad.no

Telefon:
+47 90 78 15 15 Daglig leder Gry Elisabeth Garlie
+47 48 29 98 87 Inkluderingsansvarlig Heidi Merete Johansen