Styrende dokumenter

Styrende dokumenter

Relaterte saker:

Lov for Asker idrettsråd

Se Lov for Asker idrettsråd, sist revidert 22. mars 2021. 

Les mer...

Idrettspolitisk dokument nye Asker idrettsråd

Idrettspolitisk dokument er vedtatt på årsmøtet til Asker idrettsråd 16. april 2018.

Les mer...

Årshjul AIR 2019

De viktigste prosesser og oppgaver for Asker idrettsråd finner du i vårt årshjul.   Prosessene og oppgavene er i hovedsak knyttet opp mot kommunens idrettslag, Akershus idrettskrets, særforbund og særkretser, Norges idrettsforbund og ikke minst Asker kommune.

Les mer...

Årshjul Asker idrettsråd 2018

De viktigste prosesser og oppgaver for Asker idrettsråd finner du i vårt årshjul.   Prosessene og oppgavene er i hovedsak knyttet opp mot kommunens idrettslag, Akershus idrettskrets, særforbund og særkretser, Norges idrettsforbund og ikke minst Asker kommune. Se vedlegg.

Les mer...

Styreinstruks Asker idrettsråd

AIRs vedtekter §16 omhandler retningslinjer for styrets arbeid. Formålet med styreinstruksen er å gi en utfyllende oversikt over styrets roller, ansvar og oppgaver – samt retningslinjer for arbeidet. Se vedlegg.

Les mer...

Lov for Asker idrettsråd

Se Lov for Asker idrettsråd, sist revidert på årsmøte 15. mars 2016.

Les mer...

Proaktive idrettsråd i Hurum, Røyken og Asker

Idrettsrådene i Hurum, Røyken og Asker har signert intensjonsavtale om sammenslåing.  Det nye idrettsrådet planlegges formelt etablert i mars 2018. Dette for å sikre felles utgangspunkt med de politiske partiers programarbeid og kommunevalg 2019, og den nye kommunens handlingsprogram 2020-2024.  Til: Asker og Bærum Budstikke Røyken og Hurums Avis Askerposten […]

Les mer...

Arbeidsprogram AIR 2016

Arbeidsprogrammet for Asker idrettsråd viser prioriterte oppgaver for kommende styreperiode. Arbeidsprogram AIT for 2016 ble vedtatt på årsmøtet 15. mars 2016.

Les mer...

Årshjul AIR 2016

De viktigste prosesser og oppgaver for Asker idrettsråd finner du i vårt årshjul. Prosessene og oppgavene er i hovedsak knyttet opp mot kommunens idrettslag, Akershus idrettskrets, særforbund og særkretser, Norges idrettsforbund og ikke minst Asker kommune.

Les mer...

Arbeidsprogram 2015

Arbeidsprogram for Asker idrettsråd ble vedtatt på årsmøte 19. mars 2015.

Les mer...

Samarbeidsavtale mellom Asker idrettsråd og kommunen

Asker idrettsråd og kommunen etablerte en samarbeidsavtale i februar 2010. Avtalen er et godt rammeverk for samhanlding og dialog mellom idrettsrådet og kommunen. I kommunestyret av 19.05.2015 ble det vedtatt ny samarbeidsavtale, datert februar 2015. Revidert samarbeidsavtale er kommet i stand etter gode prossesser mellom idrettsrådet, kommunen og politikerne.

Les mer...

Viktige oppgaver og prosesser for Asker Idrettsråd gjennom 2015: Årshjul

De viktigste prosesser og oppgaver for Asker idrettsråd finner du i vårt årshjul. Prosessene og oppgavene er knyttet opp mot i hovedsak kommunens idrettslag, Akershus idrettskrets, særforbund og særkretser, Norges Idrettsforbund og ikke minst Asker kommune.

Les mer...

Arbeidsprogram 2014

Arbeidsprogram for Asker idrettsråd ble vedtatt på årsmøte 19. mars.

Les mer...

Årshjul AIR 2014

Asker idrettsråd forholder seg til ulike instanser gjennom året. De viktigste oppgavene for idrettsrådet i løpet av 2014 er skissert i AIRs årshjul. Se vedlegg.

Les mer...

Styreinstruks for Asker Idrettsråd

AIRs vedtekter §16 omhandler retningslinjer for styrets arbeid. Formålet med styreinstruksen er å gi en utfyllende oversikt over styrets roller, ansvar og oppgaver – samt retningslinjer for arbeidet. Vennligst se vedlagte PDF.

Les mer...

Årshjul AIR 2013

Årshjulet gir føringer for AIRs oppgaver mot idrettslagene, mot sentrale idrettsorganer og mot kommunen. Se vedlegg for årshjulets innhold.

Les mer...

Samarbeidsavtale mellom Asker Idrettsråd og Asker kommune

Arbeidsprogram AIR 2013

Lov for Asker idrettsråd

Se Lov for Asker idrettsråd, sist revidert på årsmøte 21. mars 2013.

Les mer...