Aktive Lokalsamfunn

Kriterier og søknadsskjema

Aktive Lokalsamfunn – søknadsrunde høst 2019

Aktive Lokalsamfunn er et rammeverk og modell for samarbeid mellom idrett og skole. Målet er aktive og trygge barn og unge i det enkelte lokalmiljø gjennom ustrakt samarbeid mellom ulike aktører. Aktive Lokalsamfunn er utviklet av Buskerud idrettskrets og videreutvikles i samarbeid med Asker idrettsråd. Finansieringen er tredelt: eksterne/staten, idretten […]

Les mer...

Intensjonsavtale Aktive Lokalsamfunn

Asker idrettsråd anbefaler idrettslag og skoler som samarbeidet om Aktive Lokalsamfunn å lage intensjonsavtale(r) som gir retning for samarbeidet.  Intensjonsavtalen er ikke bindende juridisk, men gir føringer som forplikter partene nok til å igangsette forpliktenede prosesser i egne rekker. Se vedlegg for forslag til intensjonsavtale for samabeidspartnere om Aktive Lokalsamfunn.

Les mer...