Aktive Lokalsamfunn

Kriterier og søknadsskjema

Relaterte saker:

Søknad for tiltak innen Aktive Lokalsamfunn 2022 – frist utsatt til 19. april

Aktive Lokalsamfunn er betegnelsen på nærmiljøer der idrettslaget har tatt et utvidet ansvar for å styrke tilhørigheten, fellesskapet og aktivitetsnivået til innbyggerne.  Vi er umåtelig stolt over alt idrettslagene har oppnådd i den korte tiden vi har arbeidet systematisk med Aktive Lokalsamfunn i Asker. Dette gjelder både samarbeid med skoler, åpne haller og […]

Les mer...

Søknad for tiltak innen «Aktive Lokalsamfunn» 2021

Aktive Lokalsamfunn er betegnelsen på nærmiljøer der idrettslaget har tatt et utvidet ansvar for å styrke tilhørigheten, fellesskapet og aktivitetsnivået til innbyggerne.  Tiltakene under Aktive Lokalsamfunn skal være direkte aktivitetsskapende og inkluderende. Aktivitetene bør foregå i klubbens nærmiljø der dette er mulig.   Asker idrettsråd ønsker å støtte og styrke idrettslagenes arbeid […]

Les mer...

Søknad for tiltak innen «Aktive Lokalsamfunn».

Aktive Lokalsamfunn er betegnelsen på nærmiljøer der idrettslaget har tatt et utvidet ansvar for å styrke tilhørigheten, fellesskapet og aktivitetsnivået til innbyggerne. Tiltakene skal være direkte aktivitetsskapende og inkluderende. Aktivitetene bør foregå i klubbens nærmiljø der dette er mulig. Øvrige kriterier for ordningen knyttes opp mot rammeverk utarbeidet av Viken idrettskrets og Asker […]

Les mer...

Aktive Lokalsamfunn – søknadsrunde høst 2019

Aktive Lokalsamfunn er et rammeverk og modell for samarbeid mellom idrett og skole. Målet er aktive og trygge barn og unge i det enkelte lokalmiljø gjennom ustrakt samarbeid mellom ulike aktører. Aktive Lokalsamfunn er utviklet av Buskerud idrettskrets og videreutvikles i samarbeid med Asker idrettsråd. Finansieringen er tredelt: eksterne/staten, idretten […]

Les mer...

Intensjonsavtale Aktive Lokalsamfunn

Asker idrettsråd anbefaler idrettslag og skoler som samarbeidet om Aktive Lokalsamfunn å lage intensjonsavtale(r) som gir retning for samarbeidet.  Intensjonsavtalen er ikke bindende juridisk, men gir føringer som forplikter partene nok til å igangsette forpliktenede prosesser i egne rekker. Se vedlegg for forslag til intensjonsavtale for samabeidspartnere om Aktive Lokalsamfunn.

Les mer...