Tilrettelagt aktivitet

Idrettslagene i Asker tilbyr en rekke lavterskeltilbud.

Les mer om den enkelte aktivitet i menyen til venstre. Dersom du ønsker å bidra til å skape mer aktivitet for mennesker med nedsatt funksjonsevne eller andre grupper med behov for lavterskeltilbud ber vi deg ta kontakt med daglig leder i Asker Idrettsråd.

Ulike tilbud om kurs og sporadiske aktiviteter annonseres også under denne fanen, men er ikke uttømmende.