Aktivitetsguide

Aktivitetsguide

Relaterte saker:

Film om aktivitetsguide ordningen

Asker idrettsråd har per januar 2019 aktivitetsguider i Asker og Røyken og har som mål å ha guider med flere ulike språk i Asker, Røyken og Hurum. Aktivitetsguideordningen finnes i flere kommuner i Norge. I Oslo har Oslo idrettskrets laget film som forklarer hva en aktivitetsguide er. Se filmen med […]

Les mer...

Ønsker du å være med på en idrettsaktivitet?

Mange barn og unge er ikke med på fritidsaktiviteter. For noen blir det for dyrt, andre mangler informasjon om hvilket tilbud som finnes, når og hvor det er trening, eller hvordan de kan bli med. Fritidserklæringen sier at alle barn og unge har rett til å være med i en […]

Les mer...

Aktivitetsguideordningen – en brobygger mellom barn og idrettslaget

Asker idrettsråd har etablert Aktivitetsguide ordningen i Asker i samarbeid med NAV og Asker kommune og med støtte fra BUFDIR og Lions. Aktivitetsguiden er en person som fungerer som veileder for en familie og støtte for barn og ungdom som ønsker å starte med selvvalgt idrettsaktvitet. Aktivitetsguiden vil være et […]

Les mer...