Driftstilskudd

Driftstilskudd

Relaterte saker:

Tilskudd drift idrettslagseide anlegg

Tilskudd til drift av idrettslagseide anlegg for 2020 gjennomføres som før kommunesammenslåing. Prosess er lik som 2019 for idrettslag i Asker og Røyken, mens tilskudd til idrettslag i Hurum gjøres som grunntilskudd og leietilskudd halleie. Sistnevnte må politisk behandles siden tilskuddet ikke er medtatt i HP 2020-2023. Asker idrettsår følger […]

Les mer...

Driftstilskudd 2020

Søknad om driftstilskudd til idrettslag for 2020 er ulik for idrettslagene tilhørende tidligere Hurum, Røyken og Asker. Søknadsprosessen er tilsvarende tidligere år, hvilket betyr at idrettslagenes i gamle Asker søkte 1. oktober 2019, idrettslagene i Hurum har (utsatt) frist 1. april og idrettslagene i Røyken har (utsatt) frist 1. mai. […]

Les mer...