Driftstilskudd

Driftstilskudd

Relaterte saker:

Tilskudd til drift av idrettslagseide (private) anlegg gamle Asker 2021

Tilskudd til drift av idrettslagseide (private) anlegg i gamle Asker følger retningslinjer som før kommunesammenslåing. Se Asker kommunes nettsider for kriter og retningslinjer for 2021. Søknad sendes Asker kommune elektronisk, innen 31. mars 2021.

Les mer...

Drifts- og medlemsstøtte til idrettslag i gamle Røyken 2021

Søknad om drifts- og medlemsstøtte til idrettslag i gamle Røyken for 2021 er tilsvarende tidligere år. Søknad, som tidligere er søkt til Røyken idrettsråd søkes for 2021 gjennom Asker idrettsråd. Søk på tilskuddet gjennom elektronisk søknadsskjema innen 31. mars. RETNINGSLINJER FOR ASKER IDRETTSRÅDS FORDELING AV KOMMUNAL DRIFTSSTØTTE 2021 TIL IDRETTSLAG […]

Les mer...