Anlegg

Tips, råd, rapporter og annet

Her vil du finne idrettsrådets modell for anleggsprioriteringer, anleggsrapporter, gode råd, henvnsing til andre klubber som jobber godt med anlegg og annet nyttig stoff for ditt idrettslag.

Relaterte saker:

Har ditt idrettslag behov for/planer om idrettsanlegg?

Asker idrettsråd ber om tilbakemelding på idrettslagenes behov og planer for idrettsanlegg på kort og lang sikt.  Vi deler prosessen i to faser: 1)      Få enkel oversikt over behov og planer for idrettsanlegg – omgående 2)      Få oversikt over modenhet, realisme og behov til de innmeldte planene – utover høsten/vinteen 2019 Svar […]

Les mer...

AIRs Prioriteringsmodell for anlegg – Kriterier og vurderingsskjema

Asker idrettsråds prioriteringsmodell for anlegg er utarbeidet i samarbeid med konsulentselskapet Atkins. Modellen bygger på Asker idrettsråds egne vurderinger knyttet til ulike kriterier idrettsrådet anser som viktige for å kunne prioritere mellom anleggsinvesteringer på mest mulig lik og rettferdig måte. Se vedlegg for: 1) Forklaring av kriterier benyttet 2) Vurderingsskjema […]

Les mer...

Søknad om treningstid i kommunale anlegg – frist 15. mars

Asker kommune har sendt brev til idrettslagene om søknadsprosess for søknad om treningstid og arrangementstid i kommunale idrettsanlegg for sesongen 2018/2019.  Frist for søknad er torsdag 15. mars. Asker kommune har åpnet for søknad om treningstid/arrangment i kommunens idrettsanlegg for sesongen 2018/2019.  Brev fra kommunen: «Til aktuelle søkere Det kan […]

Les mer...

Informasjon om prioriteringsmodellen

En av Asker idrettsråds viktigste oppgaver er å gjøre prioriteringer på vegne av idretten i kommunen. AIR ønsker å skape mest mulig forutsigbarhet og rettferdighet for idrettslagene og idrettsrådets arbeid, og har derfor benyttet betydelige ressurser på å utvikle en prioriteringsmodell som et viktig underlag for idrettsrådets diskusjoner og beslutninger […]

Les mer...

Søknad om treningstid og arrangement i kommunale anlegg

Det kan nå søkes om treningstid og arrangement i kommunale anlegg for sesongen 2017/18. Avdeling Natur og Idrett har sendt ut informasjon om søkeprosess. Søknadsprosess er digital og frist er 15. mars. Merk dere også foreslåtte datoer for fordelingesmøter for ulike typer anlegg. Se kommunens hjemmeside for mer informasjon om […]

Les mer...

Søknad om treningstid og arrangement i kommunale haller

Kommunen har sendt ut søknadspapirer for tildeling av treningstid og arrangement i kommunale anlegg for 2016/17. Se kommunens nye hjemmesider for brev og vedlegg. Fra avdeling Natur og Idrett: Til aktuelle søkere Her kommer søknadspapirer for tildeling av treningstid og arrangement i Asker kommunes anlegg sesongen 2016/2017. Vedleggene (brev, søknadsskjemaer, […]

Les mer...

AIR Forum med anleggspresentasjoner 23/9 kl. 18

AIR inviterer idrettslagene til å presentere sine planer for nye anlegg onsdag 23/9 kl. 18 – 21 på klubbhuset til Vollen UL i Vollen idrettspark på Arnestad. NB! Merk dato! Klubbenes anleggsplaner vil bli brukt i det videre arbeid med rullering av kommunedelplan for idrett, mot HP 2016-2019 og ikke minst […]

Les mer...

Idrettsbefaring til Trondheim

Politikere og administrasjon fra kommunen, samt styrerepresentanter fra Asker idrettsråd var torsdag 5. mars på besøk til idrettsavdelingen og idrettsrådet i Trondheim kommune.  Besøket og befaringen ble gjennomført etter initiativ fra AIR med mål om å bidra til videreutvikling av det allerede gode arbeidet som gjøres relatert til idrett i […]

Les mer...

Askeridretten eksponert i fagtidsskriftet Idrett og Anlegg

Asker idrettsråd, avdeling Natur og Idrett og leder for komité for teknikk, kultur og fritid har vært vertskap for en journalist fra det nasjonale fagtidsskriftet Idrett og Anlegg. AIR koordinerte besøket og det ble lagt opp til en hektisk dag for journalisten! Våre idrettsanlegg er viet hele 7 sider i […]

Les mer...

ABC for søknad om spillemider

Se vedlegg for Asker kommunes guide til søknad om spillemidler.

Les mer...

ABC for søknad om spillemider

Se vedlegg for Asker kommunes guide til søknad om spillemidler.

Les mer...