Aktivitetsmidler

Lokale aktivitetsmidler

Se egne faner for mer informasjon om ordningen og fordeling av midler.

Relaterte saker:

Kommunale aktivitetsmidler 2021 – frist 31. mars

Asker kommune og Asker Idrettsråd informerer om tilskudd til kommunale aktivitetsmidler 2021 med søknadsfrist 31. mars 2021. Idrettslag som søker må være tilsluttet Norges idrettsforbund (NIF) eller skytterlag som driver etter NIFs regler. Søknad sendes kun ved å benytte søknadsskjema fra AIRs hjemmeside. Dersom ditt idrettslag mottok midler fra tilskuddet […]

Les mer...