AIR Forum 16/1 – prosess for ny prioriteringsliste nye Asker idrettsråd

AIR Forum er Askeridrettens (idrettslagene i Asker, Røyken og Hurum) møteplass for viktige diskusjoner. Vi ønsker velkommen til årets første AIR Forum:

 

Onsdag 16. januar kl. 18:00 -21:00       

i Venskaben i Askerveien 47, Asker

Møtet vil gi viktig informasjon om anleggsbehov , investeringer og idrettsrådets prosess frem mot felles prioriteringsliste i nye Asker idrettsråd. 

AIR Forum er Askeridrettens (idrettslagene i Asker, Røyken og Hurum) møteplass for viktige diskusjoner. Vi ønsker velkommen til årets første AIR Forum:

Onsdag 16. januar kl. 18:00 -21:00       

i festsalen på Venskaben i Askerveien 47

(mellom Asker rådhus og Hasselbakken – frivillighetens hus)

Ny sammenslått kommune gir nye muligheter og utfordringer hva gjelder idrettsanlegg. Nye Asker idrettsråd skal i løpet av våren 2019 innhente oversikt over behov og planer for idrettsanlegg i kommunen. Dette er grunnlaget for idrettsrådets prioritering av anlegg for kommunal finansiering kommende år.

Velkommen til møte med tema:

ANLEGGSBEHOV, INVESTERINGER OG IDRETTSRÅDETS PRIORITERINGER I NYE ASKER KOMMUNE

  • Hva er behovet for anlegg i Asker, ved Akershus/Buskerud idrettskrets
  • Presentasjon av noen av anleggene som er under planlegging og bygging
  • Fremgangsmåte for å få realisert nettopp din klubbs behov for anlegg, inkludert 
    nye Asker idrettsråds anleggsskjema og modell for prioritering av anlegg v/nAIR
  • Dialog om behovsavklaring for idrettsanlegg i Nye Asker

Har ditt idrettslag planer eller ønsker om nytt anlegg er det viktig at dere allerede nå melder dere på banen for å komme med i prioriteringen. Kommunens politikere skal følge råd fra idrettsrådet om hvilke anlegg som skal prioriteres og det er følgelig viktig å komme med på prioriteringslisten.

Prosessen frem mot endelig prioriteringsliste vil være noe omfattende, men samtidig så rask som mulig. Delta i møtet for å få viktig informasjon! 

Ved spørsmål kontakt:
Styremedlem Olav Lefdal nye AIR                                Daglig leder Gry E. Garlie nye AIR

M: 91 35 15 41 / olefdal@online.no                             M: 90 78 15 15 / gry@askeridrettsrad.no