AIR Forum 16/1 – prosess for ny prioriteringsliste nye Asker idrettsråd

AIR Forum er Askeridrettens (idrettslagene i Asker, Røyken og Hurum) møteplass for viktige diskusjoner. Vi ønsker velkommen til årets første AIR Forum:

 

Onsdag 16. januar kl. 18:00 -21:00       

i Venskaben i Askerveien 47, Asker

Møtet vil gi viktig informasjon om anleggsbehov , investeringer og idrettsrådets prosess frem mot felles prioriteringsliste i nye Asker idrettsråd.