AIR Forum 28/2 – anleggsbehov og investeringer

Asker idrettsråd inviterer til AIR Forum ondsdag 28. februar kl. 18-21 på Scandic Hotel Asker. Tema er anleggsbehov og investeringsplaner i Askeridretten.

Møtet legger føringer for hvordan idrettslagene skal rapportere inn behov for anlegg og hvordan idrettsrådet vil behandle de ulike anleggsbehovene i «modell for prioritering av anleggsinvesteringer».

Vel møtt til viktig dialog!

Onsdag 28. februar kl 18:00 – 21:00
Sted: Scandic Hotel Asker

Anleggsbehov og investeringsplaner i Askeridretten

Agenda:

  • Informasjon om Asker kommunes vedtatte Handlingsprogram (HP) knyttet til idrettsinvesteringer 2018-21
  • Kriterier knyttet til ulike investeringspotter i HP
  • Gjennomgang av Asker idrettsråds modell for prioritering av anlegg
  • Gjennomgang av brukerveiledning for Asker idrettsråds investeringsskjema idrettslagene må innlevere for å få vurdert nye investeringsplaner.
  • Prosess midler til mindre idrettsanlegg 2018 – 1,5 mill.

Dialog om

  • «Veikart for anleggsinvesteringer» – et hjelpemiddel for idrettslag som ønsker å bygge idrettsanlegg. Veikartet er et arbeidsdokument utarbeidet av Pieter Paul Furnée i samarbeid med Asker Idrettsråd og Asker kommuen v/Natur & Idrett
  • Behovsavklaring idrettsanlegg i Nye Asker

Ved spørsmål kontakt:

Daglig leder Gry E. Garlie
M: 90 78 15 15 / gry@askeridrettsrad.no