AIR Forum 29/5 – Idrettens samfunnsregnskap

AIR ønsker velkommen til månedens AIR Forum onsdag 29/4 klokken 19:00 – 21:00 på Venskaben i Asker.

Vi inviterer til dialog og debatt rundt idrettens bidrag til lokalsamfunnet. Idrett, frivillighet og folkehelse vil være sentrale temaer.

Vel møtt!

Asker idrettsråd (AIR) ønsker representanter for alle idrettslag, politikere og andre idrettsinteresserte velkommen til AIR Forum

ONSDAG 29/4 KL 1900 – 2100
på Venskaben, Askerveien 41, Formannskapssalen 

Tema:

IDRETTENS SAMFUNNSREGNSKAP

Asker idrettsråd er opptatt av å synliggjøre idrettsbevegelsens bidrag til lokalsamfunnet.

I forbindelse med valg 2015 og som innspill til rullering av kommundelplan for idrett settes det fokus på hvilke verdier idretten genererer i vår kommune.

Temaene vi ønsker å drøfte med dere er:

  • Idrett & Frivillighet
  • Idrett & Folkehelse
  • Idrettens verdier

Førsteamanuensis/PhD ved Norges Helsehøyskole Asgeir Mamen vil lede møtet.

Av praktiske årsaker ønsker vi en epost til post@askeridrettsrad.no med bekreftelse på din deltagelse. Kontakt daglig leder på gry@askeridrettsrad.no ved spørsmål.

Vel møtt!

Med hilsen

Styret i AIR