AIR Forum 4. april: kurs om spillemidler

AIR inviterer, i samarbeid med Asker kommune Natur og Idrett, til informasjonsmøte/kurs om spillemidler. 

Kurset avholdes på Jørgensløkka 60 (hos Natur og Idrett) 4. april 2017 klokken 17:00 – 19:30 og er gratis for idrettslagene. Påmeldingsfrist er 31. mars.

Tid                              : 4. april 2017 kl. 17:00 – 19:30

Sted                            : Jørgensløkka 60, møterom 1 (avd. Natur og idrett)

Pris                             : Gratis

Påmeldingsfrist       : 31. mars 2017

Spørsmål til              : gry@askeridrettsrad.no / 90 78 15 15

Kurs: Hvordan søke om spillemidler?

Spillemiddelordningen er en statlig tilskuddsordning. Det kan søkes om spillemidler til bygging og/eller rehabilitering av idrettsanlegg som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet og som ikke  er kommersielle.

For idrettslag som planlegger å bygge eller rehabilitere idrettsanlegg er innsikt i og kompetanse om hvordan søke spillemidler en svært viktig del av finansieringsplanen.

Målgruppe:

  • Klubber og lag som har tanker om å bygge og/eller rehabilitere anlegg
  • Klubber og lag som er i gang med prosessene rundt bygging/ rehabilitering av anlegg

Innhold:

  • Gjennomgang av «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet» fra Kulturdepartementet
  • Hvor finnes skjemaer som har med spillemidler å gjøre (maler, søknadskjemaer etc.)
  • Forskjellen mellom søknader på ordinære anlegg, nærmiljøanlegg og friluftsliv og rehabilitering
  • Hvem kan søke og når – frister

Kursledere:

Ingrid Drivenes og Dag Solbakken, rådgivere i Asker kommunes avdeling Natur og Idrett. Ingrid og Dag har arbeidet med spillemiddelordningen i mange år, og har spesialkompetanse knyttet til spillemiddelsøknader.