AIR Forum 9. november

Asker idrettsråd inviterer til AIR forum onsdag 9. november kl 18-21 på Scandic Hotel Asker.

Fremtiden skal diskuteres og planer skal legges. Dette trenger vi alle de ulike idrettsgrenene for å kunne gjøre. Vi inviterer derfor til nettverksmøter for idrettene. 

Vel møtt!

Asker idrettsråd (AIR) ønsker representanter for alle idrettslag, velkommen til AIR Forum

Onsdag 9/11 kl 18:00 – 21:00
Sted: Scandic Hotel Asker 

NETTVERKSMØTER MED IDRETTENE 

 

INNLEDNING MED DISKUSJON:

  • Hva gjøres for å gi idretten i den nye storkommunen
    best mulig vilkår?
  • Visjon for Askeridretten (inkludert Hurum og Røyken)
  • Kommunens budsjettforslag og idrettens stilling: kort informasjon om idrettsrådets innspill til Handlingsprogrammet 2017-2020.

HOVEDTEMA MED NETTVERKS DISKUSJONER:

Idrettslagene (og undergrupper for de enkelte grener)  diskuterer muligheter og utfordringer med utgangspunkt i anlegg, arealer, rammebetingelser og  organisering i et storkommune perspektiv. Fokuset blir på 1) Tiden frem til 2020 2) Tiden etter 2020 i samskaping med idrettsmiljøene.

Grunnlaget for føring og premisser for idrettsrådets videre arbeid legges, og vi oppfordrer alle til å delta med kunnskap og idéer runde ”sine ” idretter. Vi ønsker at dere tar med dere ungdommer til diskusjonene!

Følgende inviteres spesielt:
Skiidretter                                                                Isidretter         
Fotball                                                                       Estetiske idretter
Kampsportidretter                                                  Mosjonsidretter

Innendørsidretter i idrettshall                               Vannsportidretter     

Utendørsidretter                                                     Andre idretter

Sykkel/idretter på hjul

Av praktiske årsaker ønsker vi en epost til post@askeridrettsrad.no innen 6/11 med bekreftelse på deltagelse (klubb, gren og antall)

Ved spørsmål kontakt:

Daglig leder Gry E. Garlie                
M: 90 78 15 15 / gry@askeridrettsrad.no