AIR Forum med anleggspresentasjoner 23/9 kl. 18

AIR inviterer idrettslagene til å presentere sine planer for nye anlegg onsdag 23/9 kl. 18 – 21 på klubbhuset til Vollen UL i Vollen idrettspark på Arnestad. NB! Merk dato!

Klubbenes anleggsplaner vil bli brukt i det videre arbeid med rullering av kommunedelplan for idrett, mot HP 2016-2019 og ikke minst mot idrettens eget langsiktige planverk.

Vi håper å se mange idrettsvenner – både politikere, administrasjon og ildsjeler fra idrettslagene. 

Asker idrettsråd (AIR) ønsker representanter for alle idrettslag, politikere, administrasjonen i kommunen og andre idrettsinteresserte velkommen til fagkveld med fokus på:

ANLEGGSPRESENTASJONER

Onsdag 23/9 kl 1800 – 2100
Sted: Klubbhuset VUL, Vollen Idrettspark Arnestad

I FORBINDELSE MED AIRs ARBEID FOR Å BEDRE IDRETTENS RAMMEBETINGELSER INVITERER IDRETTSRÅDET KLUBBENE TIL Å PRESENTERE SINE PLANER FOR ANLEGGSUTVIKLING.

Hvert idrettslag får 6-10 minutter til å presentere sine samlede planer (avhengig av antall). Anleggsplanene vil bli brukt som idrettsrådet grunnlag inn mot:

  • rullering av kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2017-2020
  • langsiktig planverk for Askeridretten (legges frem på årsmøte 2016)
  • Handlingsprogram 2016-2019

VI BER OM AT IDRETTSLAGENE FYLLER UT SKJEMA FOR HVERT ENKELT PROSJEKT SOM PLANLEGGES GJENNOMFØRT. Skjemaet sendes AIR innen 28/9 2015.

AIR lager oversikt over tidsskjema ut ifra tilbakemeldingen.

Vi ønsker også våre folkevalgte og kommunens administrasjon varmt velkommen til å komme for å høre om alle initiativ som planlegges i lagene.

Ved spørsmål kontakt:

Daglig leder Gry E. Garlie

M: 90 78 15 15 / gry@askeridrettsrad.no

Av praktiske årsaker ønsker vi en epost til post@askeridrettsrad.no med bekreftelse på deltagelse (klubb og antall).

Vel møtt!

/Asker idrettsråd