AIR Forum onsdag 27/8 med politisk sak på agenda

AIR inviterer idretten til å diskutere kvalitetsstandarder på idrettsanlegg. Dette i tilknytning til politisk sak om driftstjenester og dertilhørende kvalitetsstandard som skal defineres.

Det er viktig at spesielt idrettslagene med ulike typer driftsavtaler med kommunen er tilstede.

Asker idrettsråd (AIR) ønsker representanter for alle idrettslag, politikere og andre idrettsinteresserte velkommen til AIR Forum

Onsdag 27/8 kl 1900 – 2100

Venskaben, Formannskapssalen 

Tema:

Politisk sak om driftstjenester og kvalitetsstandarder

I tilknytning til politisk sak om kjøp av driftstjenester skal det defineres kvalitetsstandarder for ulike anlegg.

Det foreligger forslag fra rådmannen om at Norsk Standard skal benyttes som kvalitetsstandarder for aktuelle anleggskategorier, se vedlegg. Saken inneholder mange elementer det er viktig at idrettslagene diskuterer seg i mellom. Høringsfrist for idretten er 30. september.
 
Møt opp og benytt anledningen til å diskutere hvordan idretten ønsker at kvalitetskravene til idrettsanlegg skal defineres.

 
Av praktiske årsaker ønsker vi en epost til post@askeridrettsrad.no med bekreftelse på din deltagelse. Kontakt daglig leder på gry@askeridrettsrad.no ved spørsmål.

Vel møtt!

Med hilsen
Styret i AIR