AIR Forum onsdag 29/11 – sportslig/sosialt idrettstilbud til unge

I idretten har vi et ansvar for å gi de unge både et sportslig og sosialt tilbud. På AIR forum denne gangen ønsker vi å sette søkelys på hvordan vi best kan ivareta dette. 

 

Velkommen til Scandic hotell Asker onsdag 29. november klokken 18-21 for innlegg, diskusjon og debatt.

Asker idrettsråd (AIR) ønsker representanter for alle idrettslag, velkommen til AIR Forum

 

Onsdag 29. november 2017

klokken 1800 – 2100

Scandic hotell, Asker


Tema: Idrettens ansvar for å gi de unge både et sportslig og sosialt tilbud


I idretten har vi et ansvar for å gi de unge både et sportslig og sosialt tilbud. På AIR forum denne gangen ønsker vi å sette søkelys på hvordan vi best kan ivareta dette.


For å belyse temaet har vi fått 5 personer som hver på sin måte er engasjert i dette til å holde innlegg
• Innledning ved Asgeir Mamen, Asker idrettsråd
• Fagansvarlig spillerutvikler Håkon Grøttland, Norges fotballforbund

• Sportssjef Espen Falck, Asker fotball
• Trener/lagleder/naprapat Espen Rustgaard

• Ann Karin Nordskag, Vollen Ungdomslag

 

Etter innleggene legges det opp til debatt.

 

Av praktiske årsaker ønsker vi en epost til post@askeridrettsrad.no innen 27/11 med bekreftelse på deltagelse (klubb, gren og antall).

 

Ved spørsmål kontakt:
Daglig leder Gry E. Garlie
M: 90 78 15 15

E: post@askeridrettsrad.no