AIR Forum onsdag 29/5 kl 2000 på Føyka – Tema; anleggsutvikling

Vi inviterer til AIR Forum med anleggsutvikling på dagsorden. AIR har som mål å utarbeide oversikt over alle eksisterende og fremtidige planer for anleggsutvikling innen idretten i Asker.
AIR Forum finner denne gang sted på på Asker skiklubbs lokaler på Føyka med oppmøte klokken 2000.

Velkommen!

I forbindelse med arbeidet som gjøres vil alle idrettslagene bes sende inn sine planer for nåværende og fremtidige planer for anleggsutvikling innen sin klubb. 

Innspillene AIR mottar vil systematiseres og fremlegges for idretten på neste AIR Forum (onsdag 28. august). Videre bearbeiding vil skje gjennom høsten og AIR tar sikte på å vedta en prioriteringsliste over anlegg i etterkant av høstkonferansen til AIR 18.-19. oktober.

Ved spørsmål; ta kontakt med Gry.