AIR Forum onsdag 4. juni – idrettspolitikk og kommunevalg 2015

AIR arrangerer idrettspolitisk AIR Forum onsdag 4. juni. Benytt anledningen til å påvirke paritenes partiprogrammer for det kommende kommunevalget 2015. Partiprogrammene utformes sommer/høst 2014 og AIR ønsker idretten tidlig inn i dialog med våre politikere.

Alle partiene er invitert og vi ser frem til en interessant idrettspolitisk samling i Festsalen i 4. etasje på Kulturhuset kl 1900.

Møtet er det første i dialogen AIR vil invitere til i forbindelse med kommunevalget 2015. Flere møter og debatter vil settes på agendaen frem mot kommunevalget.

INVITASJON TIL AIR FORUM

Asker idrettsråd (AIR) ønsker representanter for alle idrettslag, politikere og andre idrettsinteresserte velkommen til AIR Forum


Onsdag  4/6 kl 1900 – 2100
Festsalen, 4. etg. – Kulturhuset


Tema:

Idrettspolitikk  og kommunevalg 2015

Valget 2015 forberedes i de ulike partiene.  AIR har invitert alle de politiske partiene til debatt for å høre hvilken idrettspolitisk profil partiet legger opp til i kommende periode.

–       Hvert politisk parti får 5 minutter til disposisjon for å  presentere partiets idrettspolitikk
–       Det legges opp til 5-10 minutter med spørsmål fra salen til hvert enkelt part
–       Paneldebatt siste del av møtet

Møt opp og benytt anledningen til å påvirke partiene til å tenke idrettspolitikk i sine partiprogrammer.

Av praktiske årsaker ønsker vi en epost til post@askeridrettsrad.no med bekreftelse på din deltagelse. Kontakt daglig leder på gry@askeridrettsrad.no ved spørsmål.

 

Vi ser frem til å treffe deg.

Med hilsen
Styret i AIR