AIR Forum torsdag 25/4 kl 1900 i Leikvollhallen – tema; prioriteringskriterier anlegg

Asker Idrettsråd mangler i dag gode nok kriterier for å prioritere mellom anlegg og har igangsatt et arbeid for å utarbeide disse. På AIR Forum torsdag 25. april klokken 19-21 skal idrettslagene gi innspill til prioriteringskriterier AIR skal benytte ved fremtidige innspill til kommunens investeringsforslag. AIR Forum finner sted på miljørommet i 2. etg. i Leikvollhallen.