AIR Forum torsdag 31/1 kl 1900 – Tema: AIR Handlingsprogram 2013-2025

Benytt anledningen til å være med å påvirke langsiktige planer for Askeridretten.

 

Asker idrettsråd ønsker representanter for alle idrettslag og andre idrettsinteresserte velkommen til AIR Forum *.

 

Torsdag 29.11. klokken 1900 – 2200
i Store Sal på Føyka (Asker Skiklubbs lokaler)

 

Tema for dagen :

Handlingsprogram AIR 2013 – 2025
med workshop

 

AIR har som mål å utarbeide en langsiktig handlingsplan på vegne av Askeridretten. Planverket blir et viktig verktøy i rådets arbeid for best mulig forhold for idretten i kommunen.

 

Benytt anledningen til å være med å påvirke langsiktige planer for Askeridretten.

 

Av praktiske årsaker ønsker vi at du sender en mail til post@askeridrettsrad.no med bekreftelse på din deltagelse.

Vi ser frem til å treffe deg.

 

Med hilsen
Styret i AIR

 

* AIR Forum er etablert som et månedlig tilbud til idrettsinteresserte mennesker i kommunen, med formål om tettere dialog rundt idrettsrelaterte temaer. Siste torsdag hver måned vil du finne en eller flere representanter fra AIR tilstede på Hasselbakken i tidsrommet 2000 – 2200.