AIR Forum torsdag 4/2 – anleggsprioriteringer

Asker idrettsråd ønsker idrettslagene, politikerne og kommunen velkommen til årets første AIR Forum.

I forbindelse med AIRs arbeid med å etablere en modell for anleggsprioriteringer inviterer vi til:

  • gjennomgang av modellens oppbygging
  • forklaring til vurderingskriterier
  • synliggjøring av idrettsrådets prioriteringsliste basert på vurderinger av de ulike anleggsprosjektene

Asker idrettsråd (AIR) ønsker representanter for alle idrettslag, politikere, administrasjonen i kommunen og andre idrettsinteresserte velkommen til fagkveld med fokus på:

ANLEGGSPRIORITERINGER

Torsdag 4/2 kl 1900 – 2100
Sted: Formannskapssalen Venskaben (Askerveien 41) 

I forbindelse med AIRs arbeid med å etablere en modell for anleggsprioriteringer inviteres det til:

  • gjennomgang av modellens oppbygging
  • forklaring til vurderingskriterier
  • synliggjøring av idrettsrådets prioriteringsliste basert på vurderinger av de ulike anleggsprosjektene

Idrettslagene har mottatt skjema for utfylling/vurdering som MÅ returneres til post@askeridrettsrad.no innen 30/1, ref. epost av 18/1 fra idrettsrådet.

Vi ønsker også våre folkevalgte og kommunens administrasjon varmt velkommen til å komme og se detaljarbeidet som ligger bak idrettsrådets arbeid knyttet til prioritering av anlegg.

Ved spørsmål kontakt:

Daglig leder Gry E. Garlie                                        

M: 90 78 15 15 / gry@askeridrettsrad.no

Av praktiske årsaker ønsker vi en bekreftelse på arrangement på facebook eller epost til post@askeridrettsrad.no med bekreftelse på deltagelse (klubb og antall).

Vel møtt!

/Asker idrettsråd