AIR gir innspill til Kulturplan 2016-26

Asker idrettsråd er opptatt av samhandling og tverrsektoriell tankegang. Når strategisk plan for kultursektoren nå er på høring er det naturlig for AIR å gi innspill til denne.

AIR berømmer kulturen for å tenke langsiktig i sitt planverk og har en interessant oppbygging av strategiske temaplaner for viktige deler av kulturen. Dette er noe idrettssektoren bør ta lærdom av. På den annen side mangler kulturen ett felles talerør mot kommunen, og her kan kulturen ta lærdom fra idretten. 

AIRs innspill er i sin helhet vedlagt.