AIRs høringssvar til KIF planen

Asker idrettsråd takker klubbene for engasjement, over lang tid, for å sikre gode innspill til kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2028.

Høringssvaret til AIR inneholder innspill knyttet til planens kortsiktige horisont (2016-17) og det lange perspektivet frem mot 2028. Idrettsrådet har konsentrert sin innspill til i hovedsak å være rettet mot kapittelet Innsatsområde Idrett.

Vennligst se vedlegg for Asker idrettsråds samlede innspill.

Innspillet er inndelt etter følgende deler:

Del 1      Innledning

Del 2      Hovedpunkter og forslag til vedtak

Del 3      Sammenheng mellom AIRs tidligere innspill, KIF planens høringsutkast og årlige innspill til
                  handlingsprogram

Del 4      Innspill til KIF planens første og andre virkeår

Del 5      Innspill til KIF planens langsiktige perspektiv

Del 6      Kortversjon av idrettslagenes innspill til høringsutkastet

Del 7      Idrettslagenes innspill til høringsutkastet i sin helhet

Styret i Asker idrettsråd