AIRs innspill til dialogmøte med TKF

AIR har vært i dialogmøte med politikerne i Komité for teknikk, kultur og fritid (TKF).

Dialogmøtets hensikt er å samtale rundt hvordan samarbeidet fungerer, samt gi komitéen innspill til idrettsrådets formening om viktige temaer for arbeidet med Handingsprogram 2016-2019.

Se vedlegg for idrettsrådets innlegg i møtet.