AIRs innspill til høring reguleringsplan for Solli skianlegg

Solli Skianlegg SA, tidligere Solliutvalget, ble etablert av Asker idrettsråd så langt tilbake som i 1978. Solli Skianlegg SA er en sammenslutning av alle skiinteressene i Asker som kan ha interesse av et skianlegg på Solli. 

AIRs innspill til reguleringplan for skianlegg og utfartsparkering på Solli er utarbeidet av nettopp Solli Skianlegg. Vi er imponert over kompetansenivå, løsningsorientering og ikke minst utholdenhet fra mange av medlemmene. All honnør spesielt til Odd Nordengen og Truls Nygaard.

Se vedlegg for innspill til alternativ løsning for skianlegg på Solli. Alternativet er drøftet i møte med kommunen, og det er forståelse for idrettens innspill.