AIRs innspill til planprogram kommundelplan idrett

AIR har levert innspill til planprogram for kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2017-2020. 

Les her om idrettsrådets anbefalinger og kommentarer. Videre prosess mot idrettslagene initieres i nær fremtid knyttet til datafangst/spørresundersøkelser.