AIRs innspill til rådmannens forslag til Handlingsprogram 2015-2018

Se vedlegg for idrettsrådets innspill til rådmannens forslag til Handlingsprogram 2015-2018.