AIRs innspill til rådmannens forslag til HP 2020-23

Styret i Asker idrettsråd har sendt innspill til rådmannens forslag til Handlingsprogram 2020-23. Innspillet er forankret i nye Asker idrettsråd.

Saken vil politisk behandles i formannskapet i november for deretter å legges ut til offentlig høring frem til kommunestyrets behandling tidlig i desember. Idrettsrådet vil arbeide for å synliggjøre vårt innspill for alle politiske partier frem til kommunestyrets behandling.

Se vedlegg.