AIRs innspill til rapport ny ishall Risenga/disposisjonsplan Risenga

Kommunen har lagt ut rapport ny ishall Risenga/disposisjonsplan Risenga på høring blant annet til idrettslagene.

Idrettslagene har vist sin besøkelsestid og AIR har mottatt mange og velfunderte innspill. AIR berømmer idretten for ressursene man ha lagt ned i god innspill.

AIRs innspill inneholder styrets anbefaling, begrunnelse og alle idrettslagenes innspill i sin helhet.

Se vedlegg.

Vær oppmerksom på at de fire vedleggene som kommer i tillegg til samledokumentet fra AIR i like stor grad er en del av AIRs innspill. Vedleggene ble, av tekniske årsaker, ikke inkorporert i samledokumentet.