AIRs innspill til TKF mars 2016

Komité for teknikk, kultur og fritid har årlig et dialogmøte med blant annet Asker idrettsråd for å få tidlige innspill til komitéens arbeid med hovedprioriteringer i arbeidet med innspill til rådmannens forslag til Handlingsprogram for kommende år.

AIR utarbeidet i etterkant av dialogmøtet vedlagte notat, som ble oversendt komiteen 16. mars 2016.

Se vedlegg.