AIRs Prioriteringsmodell for anlegg – Kriterier og vurderingsskjema

Asker idrettsråds prioriteringsmodell for anlegg er utarbeidet i samarbeid med konsulentselskapet Atkins.

Modellen bygger på Asker idrettsråds egne vurderinger knyttet til ulike kriterier idrettsrådet anser som viktige for å kunne prioritere mellom anleggsinvesteringer på mest mulig lik og rettferdig måte.

Se vedlegg for:

1) Forklaring av kriterier benyttet

2) Vurderingsskjema med brukerveiledning

Idrettslagene fyller ut et vurderingssskjema for hver enkelt anleggsinvestering man ønsker vurdert. Behovet for midler kan være ulik; fra kun spillemidler til fullfinansiering.