Ajour fra AIK

Nyhetsbrev nr 2-2013 fra Akershus idrettskrets.